За нас

ECM ECO Мониторинг е създадена през 1991 г. Основен акционер е TSI Incorporated.

ECM ECO Мониторинг се фокусира върху измервателна апаратура за непрекъснат контрол на газове, течности и прах. Представяйки водещи производители на аналитична апаратура, фирма ECM е готова да предложи оптимално решение за мониторинг на проблеми в много широк спектър от приложения, в различни индустрии.

ECM поддържа мрежа от филиали и офиси в много страни от Централна и Източна Европа. Картата по-долу показва териториалното покритие на дейността на ECM ECO мониторинг.

Territorial coverage of ECM ECO Monitoring

Страните в които ECM работи активно са

 • Словакия
 • Чехия
 • Австрия
 • Унгария
 • Полша
 • Хърватия
 • Словения
 • Сърбия
 • Босна и Херцеговина
 • Македония
 • Румъния
 • България
 • Балтийските републики
 • Русия
 • Украйна
 • Казахстан

Седалището на ECM ЕКО Мониторинг е в Братислава.

ECM ECO Мониторинг е внедрила и поддържа система за управление на качеството, система за управление на околната среда и система за управление на здравето и безопасността в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Нашият сертификат:

 

Новини

14. 7. 2017 ECM associated German ESTERS

for flow monitors designated for accurate measuring of slow flowing polluted gas mixtures with variable moisture and composition. Ideal for waste water treatment plants, fermenters, biogases, coke, flair and waste gases.

7. 4. 2017 TSI releases the first particle counter to monitor nanometric particles 10 nm – 100 nm range in cleanroom manufacturing proceses

With a High Pressure Diffuser allows also to measure contamination of compressed gas systems (CDA, N2, Ar).

Разработка: Embex, s.r.o.
Powered by: DynaMight