Řešení

Novinky

24. 8. 2019 Vážení přátelé, srdečně Vás zveme k návštěvě stánku ECM ECO MONITORING spol. s r.o. LABOREXPO 2019

která se uskuteční ve dnech 25.-26.9.2019. Nezapomeňte si včas stáhnout svojí bezplatnou vstupenku!

27. 2. 2019 Monitorovací systém na on-line sledovanie zloženia výfukových plynov vozidiel

prechádzajúcich okolo senzora v reálnej prevádzke. Systém umožňuje aj rýchlu identifikáciu manipulácie komponentov na znižovanie emisií.

27. 2. 2019 Prenosný kompaktný optický imisný analyzátor na monitorovanie znečistenia ovzdušia

v mestských aglomeráciách a v okolí priemyselných podnikov

Realizace: Embex, s.r.o.
Powered by: DynaMight