За нас

ECM ECO Мониторинг е създадена през 1991 г. Основен акционер е TSI Incorporated.

ECM ECO Мониторинг се фокусира върху измервателна апаратура за непрекъснат контрол на газове, течности и прах. Представяйки водещи производители на аналитична апаратура, фирма ECM е готова да предложи оптимално решение за мониторинг на проблеми в много широк спектър от приложения, в различни индустрии.

ECM поддържа мрежа от филиали и офиси в много страни от Централна и Източна Европа. Картата по-долу показва териториалното покритие на дейността на ECM ECO мониторинг.

Territorial coverage of ECM ECO Monitoring

Страните в които ECM работи активно са

 • Словакия
 • Чехия
 • Австрия
 • Унгария
 • Полша
 • Хърватия
 • Словения
 • Сърбия
 • Босна и Херцеговина
 • Македония
 • Румъния
 • България
 • Балтийските републики
 • Русия
 • Украйна
 • Казахстан

Седалището на ECM ЕКО Мониторинг е в Братислава.

ECM ECO Мониторинг е внедрила и поддържа система за управление на качеството, система за управление на околната среда и система за управление на здравето и безопасността в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

ISO и SCC сертификати

 

Новини

20. 12. 2019 Monitoring of odors
Разработка: Embex, s.r.o.
Powered by: DynaMight